/ / Intelektuālais īpašums un tā novērtēšanas metodes

Intelektuālais īpašums un tā novērtēšanas metodes

Mūsdienu tiesību aktos ir šāds termins,kā intelektuālais īpašums. Nesen šis juridiskais jēdziens sāka tikt izmantots biežāk, jo pastāvīgi rodas jautājumi par autortiesībām un blakustiesībām. Lai varētu atrisināt šādus konfliktus, jums jāzina juridiskais pamats.

Intelektuālā darbība ir īpašaDarba virziens, kura rezultātus ne vienmēr var sajust vai realizēt. Tomēr, tā tomēr ir tā pati īpašība kā jebkuram citam materiālam objektam vai tamlīdzīgam. Viss, kas veido noteiktu vērtību, tagad var kļūt par konfliktu cēloni, un dažos gadījumos intelektuālais īpašums tiek augstu novērtēts. Šajā gadījumā mēs runājam par produktiem vai kādu cilvēku intelektuālās darbības rezultātiem.

No juridiskā viedokļa šis terminsattiecas uz tiesību kopumu, kas ir privātpersonai vai visai sabiedrībai. Šo personu vai uzņēmumu attiecīgi sauc par tiesību subjektu. Šo īpašumu izmantos tikai tie, kam ir visas intelektuālās tiesības.

Kā jau minēts, mūsdienu pasaulēintelektuālais īpašums ir noteikta vērtība, jo tas var radīt ienākumus, dažreiz diezgan augsts. Šajā sakarībā ir nepieciešamība aizsargāt un likumīgi izmantot izmantošanas tiesības, jo, atšķirībā no materiāla objekta, intelektuālā darbība parasti nav būtiska un to var viegli izmantot citi cilvēki, tostarp ienākumi.

Juridiskais novērtējums un likumu piemērošanas ierobežojumu noteikšana

Intelektuālā īpašuma jēdziens ietverdažas pamata produktu šķirnes un dokumenti, kas juridiski garantē personas vai organizācijas tiesības. Šos dokumentus var iegūt pēc attiecīgo novērtēšanas procedūru veikšanas. Galvenais mērķis ir mēģināt objektīvi un precīzi novērtēt intelektuālo īpašumu kopumā, identificēt tā vērtību un noteiktas tiesības uz to konkrētai personai.

Krievijā ir standarti jebkuru novērtēšanaiMKSOI īpašums, saskaņā ar kuru tiek veikts intelektuālā īpašuma novērtējums. Tiek ņemtas vērā Amerikas un Krievijas vērtētāju sabiedrības prasības, kā arī Starptautiskā vērtētāju asociācija.

Intelektuālā īpašuma veidi

Novērtējuma priekšmets šajā gadījumā irradošās darbības konkrēts rezultāts. Šajā darbībā var darboties zinātnes un tehnikas sasniegumi, profesionālie noslēpumi un zināšanas, dizaina projekti, grāmatas, mūzika, filmas utt. Procedūra ir paredzēta, lai noteiktu to iespējamās izmaksas, ņemot vērā īpašnieka nozīmīgumu un materiālo labumu.

Tiek noteikts īpašumtiesības uz īpašumuīpašie dokumenti. Patents definē tiesības uz pašu izgudrojumiem, kā arī dod tiesības to izmantot pēc saviem ieskatiem un saņemt ienākumus. Licence ir dokuments, kas atļauj veikt darbību ar noteiktu intelektuālā īpašuma produktu izmantošanu, lai gan tas nedod tiesības piederēt tai.

Saskaņā ar radošo darbību produktu kategorijuvar arī iegūt dažādas preču zīmes un zīmolus, reklāmas saukļus utt. Bieži vien tos vērtē un patentē, lai ierobežotu trešo personu izmantošanu. Autortiesības un blakustiesības sāk darboties, kad runa ir par grāmatām, mūziku, filmām un citiem produktiem. Šis intelektuālais īpašums visbiežāk rada konfliktus.

</ p>>
Lasīt vairāk: