/ / Prasības pieteikuma atdošana. Krievijas Federācijas Civilprocesa kodeksa 135. pants.

Pieteikums par prasības pieteikuma atdošanu. Krievijas Federācijas Civilprocesa kodeksa 135. pants.

Paziņojums par prasības pieteikuma atdošanu var būttiesā var iesniegt tikai pirms tā izskatīšanas izskatīšanai. Parasti tiek noteikts piecu dienu periods. Pēc šī laika perioda beigām pilsonis vairs nevarēs atcelt savu pieteikumu, bet viņam ir tiesības noraidīt prasību tiesas sēdē.

Kad ir iespējams atgriezt dokumentu

pieteikums par prasības pieteikuma atdošanu

Līdz brīdim, kad tiesa pieņēma prasību pretbet tas notiek piecu dienu laikā, pretendentam ir tiesības prasību atlīdzināt. Šajā gadījumā ir nepieciešams iesniegt lūgumrakstu un personīgi ņemt to uz biroju.

Sūtiet pieteikumu par prasījuma atdošanuIesniegumi pa pastu nav ļoti vēlami, jo tas var aizņemt ļoti ilgu laiku, un tiesnesis to var iesniegt. Tajā pašā laikā pieprasījums būs atgriezies neiespējami. Tādēļ ir nepieciešams iesniegt pieteikumu prasības pieteikuma atdošanai pēc iespējas agrāk, jo īpaši, ja puses jau ir savstarpēji atrisinājušas strīdīgo jautājumu.

Šeit arī jāatzīmē, kaka pilsonim ir tiesības tieši atteikties no viņa procesa. Šajā gadījumā tiesa var pieņemt prasītāja nostāju un izlemt par lietas pabeigšanu, bet tikai tad, ja tā nepārkāpj citu pilsoņu tiesības. Tajā pašā laikā persona nevar atkal vērsties tiesā ar šo jautājumu. Tajā pašā gadījumā, ja pilsonis ir sagatavojis paziņojumu par prasības pieteikuma atdošanu un atdod atpakaļ, tad tiek saglabātas tiesības to atkārtoti pārsūtīt tiesu iestādei.

Apdare

pieteikums par prasījuma atdošanu

Pieteikums par prasības pieteikuma atdošanu, paraugskuru nevar apkopot civiltiesībās, var uzrādīt pats pilsonis vai īpašā tiesas kancelejas izdotā veidlapa. Izstrādājot šo dokumentu, jāatsaucas uz Civilprocesa kodeksa 135. pantu, kas pilsoņiem dod iespēju atlīdzināt prasījumu atpakaļ, bet tikai līdz brīdim, kad tiesnesis pieņem lēmumu turpināt. Lūgumraksts ir šāds:

________________ (tiesas nosaukums)

______________ (prasītāja dati)

Pieteikums par prasības pieteikuma atdošanu (paraugs)

Es iesūdzēt tiesā par ________ (atbildētāja datiem) par _______ (norādīt, kur prasības ir izteiktas).

Saskaņā ar CCP 135. pantu es vēlos atgriezt pieteikumu atpakaļ, neapspriežoties tās tiesu iestādē, jo ______________ (iemesli).

Datums ______________

Paraksts _____________ (atšifrēšana)

Iebildumi

prasības atcelšana civilprocesā

Pēc tam, kad pieteikums ir pieņemts ar tiesastiek apsvērta pagaidu sanāksme, kurā tiek noskaidrotas partijas pozīcijas. Dažreiz noteiktā procesa posmā puses vienojas par saviem izlīguma panākumiem. Tajā pašā laikā atbildētājam ir iespēja vērsties tiesā un viņa iebildumos, ja viņš uzskata prasītāja prasības par nepamatotu un nelikumīgu.

Šis dokuments ir sagatavots tikai rakstiskiformā, pēc kura to nodod izskatīšanai tiesā. Atbildot uz prasības pieteikumu, atbildētāja iebildums pret citas personas prasībām. Civillietā to var sastādīt ne tikai pretējā puse, bet arī tās pārstāvis (ar pilnvaru).

Citi pieteikuma atgriešanas gadījumi

lūgums atdot prasījuma pieteikumu

Citi pieteikuma atgriešanas gadījumi ir norādīti 5.pantā. Civilprocesa kodeksa 135. pants. Šajā tiesiskajā regulējumā ir norādīts, ka tiesa var atlīdzināt prasību gadījumā, ja netiek ievērotas noteiktas prasības, šādos gadījumos:

  • ja lieta būtu jāpārbauda ražošanas kārtības secībā;
  • Prasību parakstīja vai sagatavoja nepareiza persona (bez pilnvarojuma);
  • ja persona ir iesniegusi pieteikumu par prasības pieteikuma atdošanu;
  • Prasību iestādei nodeva nekompetenta persona.

Šajā gadījumā tiesnesis izstrādā nolēmumu. Tajā viņš jānorāda kuru defekti jānovērš vai kura iestāde ir jāsazinās, lai atrisinātu strīdu. Pēc labojot pārkāpumus pilsonis var atkārtoti iesniegt prasību tiesu iestādē.

Lēmumam par pieteikuma atdošanu ir jābūtizsniegts laikposmā, kas nepārsniedz piecas dienas no brīža, kad birojs to saņēmis. Personu visus dokumentus un dokumentus nosūta personīgi personīgi vai nosūta ierakstītā vēstulē. Šajā gadījumā pieteikuma iesniedzējam nav atņemtas tiesības atkārtoti pārsūtīt prasību tiesu iestādei pēc visu iepriekš izdarīto pārkāpumu novēršanas. Šādos gadījumos daudzi pilsoņi iesniedz sūdzību augstākai iestādei par tiesneša apņēmību.

</ p>>
Lasīt vairāk: