/ / 303 Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa pants: "Pierādījumu viltošana un operatīvās un izmeklēšanas darbības rezultāti". Komentāri

Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 303. pants: "Pierādījumu viltošana un operatīvās un izmeklēšanas darbības rezultāti". Komentāri

Vārds "viltošana" nozīmē viltošanu,deformācija, aizstāšana ar patiesu nepatiesu, bet definīcija tiek saprasta kā nodoms. Šis termins ir atspoguļots Krievijas Federācijas Kriminālkodeksā, piemēram, attiecībā uz pierādījumiem, kas tiek izskatīti tiesvedībā. Krievijas Federācijas tiesību aktos ir Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 303. pants "Pierādījumu viltošana". Ļaujiet mums sīkāk apsvērt, kādas ir šī nozieguma sastāva pazīmes un sodi par noziedzniekiem, kuri izdarījuši šo aktu.

303 Pants укрф

Dažādi noziedzības veidi

Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 303. pants sastāv no 4 daļām. Mēs apsvērsim katru no tiem detalizētāk. Tajā pašā laikā Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 303.panta 1.daļa civilajā lietā uzskata: nozieguma pierādījumus (materiālus un rakstiskus). Uzbrucēji var tos viltus, lai izkropļotu izmeklēšanas rezultātus.

Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 303.panta 2.daļa. 2. un 3. punktā noteikts, ka pierādījumi krimināllietā var būt informācija, uz kuras pamata tiesībsargājošās un tiesu iestādes nosaka apstākļus, kas attiecas uz izmeklēšanu. Tādējādi ir atļauts: liecināt par cietušo un liecinieku, kā arī par aizdomās turēto un apsūdzēto, eksperta un speciālista secinājumiem, lietām, tiesu un izmeklēšanas darbību protokoliem, kā arī citu veidu dokumentiem.

Mākslas 3.daļā. Ar komentāriem par Krievijas Federācijas kriminālkodeksa 303. pantu tas attiecas uz šiem viltotiem pierādījumiem, kuru rezultātā tika notiesāts mūža ieslodzījums vai, tieši otrādi, kā rezultātā tiesa nolēma atbrīvot vainīgo no atbildības.

4. daļas mērķis ir saistīta ar darbībām, kuru mērķis bija apzināti izkropļot RAN rezultātus.

Krievijas Federācijas 303. pants ar komentāriem

Pierādījumi

Tie ir sadalīti materiālā un rakstiskā formā. Starp pirmo - priekšmetus, kuri attiecībā uz visu apzīmējumu kopumu ir izmeklēšanas vajadzībām nepieciešamo apstākļu noteikšanas līdzeklis. Kā rakstisks apliecinājums tiek izmantoti līgumi, akti, sertifikāti, korespondence uz uzņēmumu, tiesas lēmumi un spriedumi, protokoli, citi noteikumi utt.

Pamatojoties uz 2.daļu, fiziskie pierādījumiobjekti, kas tika izmantoti nozieguma izdarīšanā vai kuri ir saglabājuši pēdas, kā arī tie, kas iegūti noziedzīgu darbību rezultātā. Tas var būt citi priekšmeti, kas vienā vai otrā veidā nosaka nozieguma apstākļus.

Pierādījumu viltošana

Šī definīcija tiek saprasta kā izkropļojumsfaktiskie dati, kas ir pierādījumi, kā arī to iznīcināšana, nepatiesas informācijas sniegšana, kropļotās informācijas ievietošana dokumentā.

Viltojumi krimināllietu rašanāir, piemēram, ka šie materiālie pierādījumi ir apzināti iznīcināti, ir fakts, ka tiek nodibināts eksperta secinājums, vai arī pieredze, kas patiesībā nav veikta, tiek veikta, kā arī tiek veiktas citas līdzīgas darbības.

Krievijas Federācijas 303. pants par pierādījumu viltošanu

Noslēguma brīdis

Ja ir viltoti pierādījumitiek nodoti tiesu sistēmai, noziegums no šī brīža tiek uzskatīts par beidzēju (civillietas gadījumā). Kriminālprocesā situācija ir citāda: kad pētnieks, prokurors vai pētnieks viltoja pierādījumus, noziegums ir beidzies. Ja likumpārkāpēja lomā atbildētāja aizstāvis ir rīkojies, akts tiek pabeigts gadījumā, ja tiesībsargājošām un tiesu iestādēm tiek nodibināts viltošanas pierādījums.

Pat ja viltotas liecībasnekādā veidā neietekmēja lietas gaitu vai arī tika ņemts vērā, pats klātbūtnes un nelikumīgas rīcības izdarīšanas fakts attiecas uz noziegumu, kas aprakstīts 6. pantā. Krimināllikuma 303. pants ar komentāriem (Krievijas Federācijas Kriminālkodekss).

Krievijas Federācijas 303. pants

Priekšmets

Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 303. pants. 1 definē subjektu - personu, kura nepareizas darbības laikā bija 16 gadus veca. Tas ir civiltiesisko lietu dalībnieks vai tā pārstāvis. Šajā gadījumā personai ir jābūt normālai.

2. daļā subjekts ir izmeklētājs, prokurors, pētnieks vai advokāts. 3. daļā iepriekš minētajā sarakstā ir iekļauti arī civilās lietas dalībnieki vai viņu pārstāvji.

Ja mēs uzskatām, ka 4 raksta daļas tiek komentētas, tad priekšmets ir persona, kas ir pilnvarota veikt operatīvās meklēšanas darbības.

303. panta 1. daļa Ukrfa no

Funkcijas

Uz kvalifikāciju (stundās. 1, 2 un 3), neietekmē motīvus un mērķus nozieguma, bet tie tiek ņemti vērā tiesas, piešķirot sodu vainīgajai. Attiecībā uz sastāvu nozieguma falsifikāciju ar OSA rezultātus, šajā daļā ir skaidri norādīts mērķim, kam tas ir izdarīts: kriminālvajāšanu par personu, kura nav iesaistīta tajā, kā arī rada kaitējumu cieņu, godu un reputāciju.

Sodi

Pēc stundām. 1, persona, kas ir vainīga kādas darbības veikšanā, ir sodāma ar naudas sodu, kura apmērs ir no 100 līdz 300 tūkstošiem rubļu, vai ienākuma summā no 1 līdz 2 gadiem. Turklāt tiesa var piespiest vainīgo piespiest darbu (līdz 480 stundām) vai korekcijai (līdz 2 gadiem). Arestēšanu uz laiku līdz 4 mēnešiem var piemērot arī kā sodu.

Sods par h. 2 tiek izteikta brīvības ierobežojumā uz laiku līdz 3 gadiem, piespiedu darbam tajā pašā laika posmā, bet persona tiek atņemta uz noteiktu laiku no amata, var tikt atņemta arī brīvība uz laiku līdz 5 gadiem.

st 303 UkrF ar komentāriem Krievijas Federācijas Kriminālkodekss

Kriminālkodeksa 303. pants (3.daļa) paredz soda izpildi brīvības atņemšanas formā uz laiku līdz 7 gadiem ar atbrīvošanu no amata.

Ja SAR dati ir viltoti, tadtiesa nosaka šādu pasākumu attiecībā uz vainīgo: naudas sods līdz 300 tūkstošiem rubļu vai notiesāto ienākumi, kurus viņš saņēmis uz gadu, vai tiesības uz noteiktas amata vietas atņemšanu uz piecu gadu termiņu. Arī notiesātajam var atņemt brīvību uz laiku līdz 4 gadiem.

Noziedzības mērķis un subjektīvā puse

1. daļā ir izteikta objekta puseapstākļu falsifikācija civillietā. 2. un 3. daļā - pierādījumu viltošana krimināllietās. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka 3. daļā ir jāņem vērā pierādījumu sagrozīšana un SRO rezultāti saistībā ar nopietniem un īpaši smagiem noziegumiem. Šīs daļas mērķis ir izteikts viltošanā, kas izraisīja nopietnas sekas. Šajā gadījumā mēs varam runāt gan par krimināllietām, gan civillietām.

Subjektīva puse visās formāsnoziegumi ir vainas tiešu nodomu veidā. Tas nozīmē: vainīgais saprot, ka ar viņa rīcību viņš izkropļo pierādījumu informāciju, saskaņā ar kuru var pieņemt procesuālu lēmumu, kas ir pretrunā tiesas procesa normām.

st 303 UkrF ar komentāriem

Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 303. pants ar komentāriem (Krievijas Federācijas Kriminālkodekss)

Objekts - sabiedriskās attiecības, kasir nepieciešami tiesvedības mērķa sasniegšanai. Pierādījumu viltošana noved pie tā, ka procesuālie lēmumi tiek pieņemti, pamatojoties uz nepatiesu informāciju. Šajā gadījumā tie neatbilst spēkā esamības un likumības prasībām.

Nozieguma objektīvā puse ir darbības, kas izpaužas kā viltošana, informācijas aizstāšana un izkropļošana. Pastāv falsifikācijas fakts, kurā viltus izdod īstiem mērķiem.

Operatīvās meklēšanas darbība

Tas ir identifikācija, apspiešana,noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana, to personu identifikācija, kuras gatavojās darbam vai izdarījušas to. Turklāt šī definīcija ietver personu meklēšanu, meklējot informāciju par notikumiem vai darbībām, kas apdraud sabiedrību.

Noziedzības priekšmets un priekšmets

Noziedzības priekšmets ir materiāli un rakstiski pierādījumi, kas tika nosūtīti attiecīgajām iestādēm lietas izskatīšanai.

Šis akts ir beidzies tajā brīdī, kad nepatiesi pierādījumi tiek doti nolūkā, ka tie ir pievienoti lietai. Pirmajā gadījumā šis noziegums ir paredzēts 1. daļā, otrajā - 2. daļā.

Priekšmeti ir personas, kurām ir īpaša nozīmefunkcija, kuru viņi veic laikā procesā konkrētā gadījumā. Saskaņā ar 1.daļu - civilprocesa prasītājs un atbildētājs, saskaņā ar 2.daļu - prokurors, izmeklētājs, aizstāvis, pētnieks.

Ja darbības veikušas citas personas, kuras nav iekļautas šajā sarakstā, tad šajā gadījumā var teikt par līdzdalību noziegumā, proti, pierādījumu viltošanā.

Šādas darbības izdarīšanas mērķis var būt gan vainīga atbrīvošana no soda, gan, no otras puses, personas notiesāšana, kas nav izdarījusi nelikumīgas darbības.

</ p>>
Lasīt vairāk: