/ / Ekonomikas valsts regulēšanas metodes

Ekonomikas valsts regulēšanas metodes

Valsts realizē savas ekonomiskās funkcijascaur attiecīgo nozari. Bieži vien ekonomikas politika tiek identificēta ar valdības regulējumu. Tāpēc dažreiz pastāv grūtības ar skaidru definīciju par to, kas ir un kādas ir valsts ekonomikas regulēšanas metodes.

Saskaņā ar ekonomikas regulēšanas metodēm, kālai saprastu valsts tiešo ietekmi uz tirgus apstākļiem un uzņēmumu darbību, lai nodrošinātu vajadzīgos apstākļus tirgus mehānisma darbībai. Valsts ekonomikas regulēšana ir viena no ekonomikas politikas sastāvdaļām. Tas ietekmē trīs savstarpēji saistītas ražošanas procesa daļas. Tie ietver resursu, ražošanas un finanšu regulēšanu.

Valsts regulējuma formas un metodesekonomika, pirmkārt, ir atkarīga no mērķiem, ar kuriem saskaras vadošās struktūras. To izvēli ietekmē arī līdzekļi un līdzekļi, ko valsts kontrolē, īstenojot ekonomikas politiku.

Dažādas valsts metodes un instrumentiEkonomikas regulēšana ir vērsta uz to, lai informētu galvenos tirgus dalībniekus par valsts ekonomiskās dzīves pašreizējo stāvokli un tās attīstības perspektīvām, pasākumu veikšanu, lai attīstītu valsts sektoru, kā arī par ekonomiskā stāvokļa nozīmīgāko norāžu pamatojumu šajā attīstības stadijā.

Pastāv tiešas valsts regulēšanas metodesekonomika un netiešie. Pirmie ir saistīti ar administratīvo līdzekļu izmantošanu, kas ietekmē ekonomiskās attiecības valstī. Tiem ir raksturīga spēcīga valsts institūciju ietekme uz attiecīgo jautājumu uzvedību un viņu regulētajām attiecībām.

Tas izpaužas kā vadības priekšmetu pieņemšanalēmumi tiesību aktu veidā, kuri ir juridiski saistoši adresātiem un satur tiešus rīkojumus par nepieciešamo darbību veikšanu. Ne tikai pārliecināšana, bet piespiešana tiek izmantota. Šādas metodes ietver uzņēmējdarbības aktivitāšu licencēšanu, tās subjektu valsts reģistrāciju un daudzas citas.

Tiešās metodes (administratīvais regulējums) ir ļoti dažādas. Tajos ietilpst

- atļauja veikt noteiktas darbības (licencēšana);

- obligātas norādes par darbību veikšanu vai to aizliegšanu, kā arī to reģistrēšanu;

- ierobežojumu un kvotu noteikšana;

- izsniegt valsts pasūtījumus;

- piespiedu līdzekļu un materiālu sankciju piemērošana;

- kontrole un uzraudzība un daudzi citi.

Nodokļu sistēma un obligātā licencēšana ir īpaši svarīgs valsts sektora regulēšanas instruments uzņēmējdarbībā un ekonomikā kopumā.

Ekonomikas valsts regulēšanas metodesnetiešs raksturs balstās uz objektīviem ekonomiskiem ietekmes līdzekļiem. Tas tiek veikts netieši, bez atklātas ietekmes uz pārvaldes struktūru daļu. Pirmkārt, tas tiek darīts, radot apstākļus, kas var ietekmēt konkrētas ekonomiskās uzvedības motivāciju (izmantojot stimulus, stimulus un citus). Šie līdzekļi, pirmkārt, ir budžeta un monetārā politika, cenu noteikšanas instrumenti, netiešā plānošana utt.

Absolūti visas valsts metodesekonomiskajam regulējumam ir raksturīgi kopēji mērķi un uzdevumi. Viņi vienmēr ir apģērbti vajadzīgajā un atbilstošajā juridiskajā un likumdošanas formā. Tiesiskajos regulējuma veidos ietilpst tādi instrumenti kā juridiska persona, līgums, īpašuma tiesības utt.

</ p>>
Lasīt vairāk: