/ / Kā raksturojums rakstīts militārās reģistrācijas un ieslodzījuma vietā

Kā raksturīgs karaklausības reģistrācijas un ieslodzījuma vietas raksturs

Saņemot uzaicinājumu uz priekšu, vispirms ir jābūt iesaukamdodieties uz militārās reģistrācijas un ieslodzījuma vietu. Tur viņš saņems pamatinformāciju un to dokumentu sarakstu, kurus komisija ir jāsniedz. Papildus pasē, medicīniskajiem dokumentiem un citiem dokumentiem, nākamajam karavīrim obligāti ir jābūt raksturojumam militārās reģistrācijas un ieslodzījuma vietās.

Dokumenta galvenās sadaļas

Biroja darbs ir precīza zinātne. Viņa nepieļauj tuvinājumus. Tāpēc attiecīgi jāformulē raksturojums militārās reģistrācijas un ieslodzījuma vietās. Vispirms jāatzīmē, ka šis dokuments ir sava veida novērtējums par darbā pieņemšanu kā par indivīdu un kā pilsoni. Kam vajadzētu sniegt šo novērtējumu? Ja nākamais karavīrs iemācīsies uz karadarbības brīdi, tad šo klasi aizņems klases skolotājs. Students izdara dokumentu dekanātā, un darba ņēmējam ir jāpiesakās šim jautājumam viņa vadībā. Viņam nav nepieciešams iegrimt smalkākos dokumenta sagatavošanas punktos. Atbildīgie darbinieki pati par sevi attieksies pret parasto biznesu. Katrs no viņiem apzinās, ka militārajā reģistrācijas un dienesta iestādē parastajai pazīmei vajadzētu ietvert noteiktu informāciju, kas savākta vairākās sadaļās:

 1. militārā reģistrācija
  Dokumenta nosaukums un datums.
 2. Vispārīga informācija (dati par audzētāja (anketa) un informācija par viņa ģimeni, informācija par veselības stāvokli).
 3. Sociālās aktivitātes.
 4. Darba aktivitāte (akadēmiskais sasniegums).
 5. Morālas īpašības.
 6. Attiecības ar biedriem, uzvedība komandā.
 7. Individuālās īpašības.
 8. Negatīvs raksturs un slikti ieradumi.
 9. Secinājums.
 10. Dokumenta mērķis.
 11. Atbildīgo darbinieku paraksti.

Prasības dokumentam

Militārās ieslodzījuma vietas raksturojums sastāv no:standarta A4 papīrs. Mācību iestādēm un organizācijām šāds dokuments jāuzrāda uz to veidlapas. Informācijas prezentācija notiek oficiālā biznesa stilā, ņemot vērā visas normas un noteikumus. Lai atvieglotu uztveri, visi dati tiek parādīti skaidrā secībā. Stāstījums tiek veikts pagātnē vai pašreizējā laikā no trešās puses. Aprakstot audzētāja izglītību vai darba aktivitāti, ir jāņem vērā viņa īpašie sasniegumi (ja tādi ir). Runājot par sabiedrisko dzīvi, jums jāvadās pēc visa komandas viedokļa. Raksturojot personāla īpašības, jums jāpievērš īpaša uzmanība lēmumu pieņemšanas temperamentam un ātrumam. Novērtējot emocionālo raksturu, jums jāsniedz temperamenta raksturojums un jāizklāsta cilvēka uzvedības iespēja konkrētā situācijā. Dokuments ir jāformulē pēc iespējas godīgāk. Pretējā gadījumā tam vienkārši nav jēgas.

Māceklis ir nākotnes karavīrs

militārajam uzņemšanas birojam uz vienu studentu
Raksturojumi kuģa projektā katram studentamko sastādījis skolotājs, kurš to visvairāk pazīst. Ka viņš spēs sniegt vispilnīgāko nākotnes karavīra aprakstu. Šeit viss ir svarīgs: zināšanu līmenis un personiskās īpašības. Ir nepieciešams aprakstīt studenta spēju uztvert informāciju, viņa vēlmi pēc zināšanām un vispārējo izglītības līmeni. Šīs īpašības daudz runā par personu. Viņus var arī novērtēt rūpīgi, godprātīgi un uzticīgi. Ir ļoti svarīgi norādīt visu, kas attiecas uz studenta individuālajām un psiholoģiskajām īpašībām. Viņa uzvedība, attieksme pret saviem biedriem un skolotājiem ir jāatspoguļo vispilnīgāk. Tas ļaus studentiem novērtēt kā cilvēku un prognozēt, kā viņš varēs izturēties jaunos apstākļos un jaunajā komandā.

Ja iesaukts ir students

Krievijas likumdošanā ir federālalikums, kas nodrošina koledžu, universitāšu un profesionālās izglītības iestāžu studentiem atlikt militāro dienestu visā studiju periodā. Lai šis pabalsts stātos spēkā, ir vajadzīgi daudzi faktori. Tie attiecas gan uz studenta personību, gan uz paša izglītības iestādes statusu. Ja vismaz viens no nosacījumiem nav izpildīts, tad šāds studentu militārās uzņemšanas birojs nekavējoties nosūta tiesvedību. Un tad viss notiek saskaņā ar iepriekš noteiktu plānu. Tiek savākta dokumentu pakete, kuras starpā studenta aprakstā jāiepazīstina. Tās paraugs nav daudz atšķirīgs no pārējiem. Tāpat kā jebkurā citā, tajā būtu jāiekļauj:

 1. studenta raksturlielums kuģa parauga paraugam
  Virsraksts
 2. Ievada daļa ar personas datiem.
 3. Vispārējā progresa raksturlielums ar norādividējais vērtējums. Šeit nepieciešams detalizētāk apsvērt skolēna attieksmi pret mācībām, viņa atbilstību normām un uzvedības noteikumiem. Jūs varat uzsvērt vēlmi mācīties un norādīt (ja ir) nozīmīgākos sasniegumus.
 4. Morālo īpašību raksturojums. Šeit jūs varat pievērst uzmanību attieksmei pret klasesbiedriem un mācībspēkiem. Ir ieteicams norādīt iespējamos konfliktus un neiecietību.
 5. Noslēgumā ir nepieciešams vispārīgi novērtēt studentu kā pilsoni un kā indivīdu.

Dokuments beidzas ar attiecīgās fakultātes dekāna parakstu ar tā sastādīšanas datumu.

Personāla viedoklis

raksturīgs no darba uz kuģa projektu
Ja kāds jauneklis dienas laikā saņem darba kārtībustrādājot jebkurā uzņēmumā (organizācijā), tad novērtējumu sniegs tiešais vadītājs. Karaklausības reģistrācijas un ieslodzījuma vietas darba raksturiezīmes pamatā ir vispārējs princips. Papildus vispārīgajiem datiem un personības aprakstiem, viņam jāsniedz visaptverošs vērtējums par viņa darba aktivitāti, uzņēmējdarbības prasmēm un profesionālo kompetenci. Ir nepieciešams atsevišķi norādīt rezultātus un interesi par galīgo rezultātu. Ir jāapraksta uzņemšanas darbs neparastās, stresa situācijās un jānovērtē spēja atrast pareizos risinājumus. Raksturim jāatbilst darbinieku attieksmei pret kolēģiem. Tam vajadzētu paskaidrot par viņa sabiedrisko spēju un spēju rīkoties kolektīvi. Tas viss palīdzēs ekspertu komisijas projektam veidot savu psiholoģisko portretu un pieņemt lēmumu par dienesta vietu. Dokuments ir sastādīts uz veidlapas. To paraksta uzņēmuma vadītājs un apstiprina apaļais zīmogs.

</ p>>
Lasīt vairāk: