/ / Kā analizēt dzejoli

Kā analizēt dzeju

Domaina analīze, iespējams, ir viena no visvairāksarežģītas literārās darbības. Tas ir saistīts ar dzejas specifisko raksturu kā literāru darbu, jo tas reizēm atspoguļo autora ļoti izsmalcinātās un slepenās sajūtas un pieredzi, kas ir pietiekami sarežģīti, lai veiktu aukstu strukturālu analīzi. Tomēr literārajā kritikā un pedagoģiskajā darbībā pastāv daži noteikumi, kas sīki apraksta, kā analizēt dzeju. Ņemot vērā šos noteikumus, var izstrādāt plānu, kurā galvenie analīzes kritēriji ir noteikti kārtībā, konkrētā kārtībā. Tātad, izveidosim diagrammu, kas skaidri atbildēs uz jautājumu, kā jūs analizējat dzeju?

1 Pirmkārt, tiek norādīts dzejas nosaukums un tā autors, un tad ir nepieciešams pastāstīt par darba izskanēšanas laiku, tās radīšanas vēsturi, kur tā bija rakstīta, kādos apstākļos un kam tā ir veltīta. Jebkurš literārs darbs un lirisks, tostarp, noteikti ir saistīts ar vēsturisko laikmetu, šī sabiedrības attīstības perioda īpatnībām. Tādēļ shēmas otrais punkts ir diezgan dabisks.

2. Atspoguļošana ēra dzejā, tās vēsturiskie elementi.

3 Vēsturiskais laika posms, kurā darbs ir rakstīts vienā vai otrā veidā, ietekmē tā žanra īpatnību. Tāpēc ir nepieciešams, lai raksturotu, parādot galvenās literatūras tendences un virzienus, kas ir tuvu autoru, un kā dzejolis uztvēra viņa laikabiedri.

Pirmie trīs diagrammas punkti parāda, kā analizēt dzejoli no sabiedrības socio-vēsturiskās attīstības viedokļa, attiecības starp dzejnieku un sabiedrību un darba žanra īpatnību.

Nākamie pieci shēmas punkti atbild uz jautājumu: kā veikt dzejas analīzi no savas grafiskās pasaules viedokļa, kā arī konflikta veidošanu un attīstību darbā.

1. Ir nepieciešams pārpublicēt dzejas saturu, tā gabalu.

2. Satura struktūra palīdzēs noteikt dzejas tēmu, kā arī autora galveno ideju un problēmu, kuru viņš rada darbā.

3 Jebkurā poētiskajā darbā ir lirisks varonis vai tēls, kuru nekādā veidā nevar identificēt ar pašu autori. Liriska varoņa, viņa jūtu, domu un sajūtu raksturojums palīdz dziļāk atklāt un saprast darba poētisko pasauli.

4. Liriska varona pasaules uzskats ietekmē konflikta attīstību. Liriskajā darbā konflikts parasti ir intrapersonāls, un tas ir jādefinē un jādefinē.

5. Visbeidzot, ja darbā ir stāsts, ir nepieciešams parādīt savu attīstību, norādot uz virkni, kulmināciju un izkropļojumu.

Tagad parunāsim par to, kā veikt dzejas analīzi, lai atklātu autora dzejas valodas iezīmes. Tas ir ļoti grūts uzdevums.

1. Jāuzsver autora izmantotās mākslinieciskās metodes un to loma liriskā varoņa iekšējās pasaules atklāšanā.

2 Analizēt galvenos izteiksmīgos valodas līdzekļus dzejā: poētiskās takas (metaforas, salīdzinājumi utt.); Stilistiski skaitļi (oksimoroni, retoriski jautājumi, adreses, izsaukumi utt.). Identificēt poētisko vārdu krājuma iezīmes un veidot priekšlikumus.

3. Svarīga nozīme dzejas analīzē ir dejas lieluma noteikšana. Viņš rada darba ritmu, tā "melodiju" un "skaņu".

4. Īpaša funkcija poētiskajā darbā ir ritma. Dzejas darba analīze ir iekļauta arī stila šķirnes definīcijā pēc atrašanās vietas.

Norādīti galvenie aspekti, kas nepieciešamiņemt vērā, atbildot uz jautājumu par to, kā analizēt darbu. Dziļsirdīgs liriskās dzejas lasījums palīdzēs atvērt visas poētiskās radošās puses, dramatiskais dzejas skaistums un dzejnieka individuālais stils.

</ p>>
Lasīt vairāk: