/ / Iespējamie grāmatvedības ieraksti par pamatkapitālu

Iespējamie uzskaites ieraksti par pamatkapitālu

Jebkura komercuzņēmuma izveidenozīmē sēklu kapitāla pieejamību tā turpmākajai darbībai. Mūsdienu ekonomiskajā telpā finansiālās neatkarības priekšnoteikums ir skaidra naudas plūsmas kontrole neatkarīgi no to kustības ātruma. Par čartera kapitālu raksturo ierobežota mobilitāte un retas kustības, bet grāmatvedības un lietošanas pareizība ir atkarīga no katra uzņēmuma rentabilitātes.

Likumīgais fonds

No juridiskā un ekonomiskā stāvokļa pamatkapitāls nodrošina trīs svarīgas funkcijas:

 1. Garantija. Apmaksātais pamatkapitāla kopējais apjoms kalpo kā nodrošinājums daļai saistību pret kreditoriem.
  Iemaksa uz pamatkapitālu. Ieraksti
 2. Strukturālie. Katra īpašnieka (dibinātāja) līdzdalības apjoms un apjoms likumā noteiktajā fondā nosaka viņa ienākumu summu un dalības pakāpi vadības procesa lēmumu pieņemšanā.
 3. Sākot Aktīvu nodrošināšana uzņēmuma dibināšanas sākuma posmā.

Pēc definīcijas pamatkapitāls ir summaaktīvi, kurus īpašnieks (dibinātāji) iegulda nākamajā uzņēmumā. Atkarībā no reģistrētās juridiskās formas, īpašnieku spējām un organizācijas darbības apjoma, tiek izvēlēts noliktavas izveides veids. Kā ieguldījums, dibinātājs var dot ieguldījumu:

 • Monetārie (naudas, bezskaidras naudas, ārvalstu valūtas) fondi.
 • Ilgtermiņa (ražošanas, neproduktīvie) aktīvi.
 • Nemateriālie aktīvi (kuru aptuvenā vērtība).
 • Vērtspapīri.
 • Apgrozāmie līdzekļi.

Jebkurā gadījumā, kad tiek izveidota norīkošana par pamatkapitālu, jāatspoguļo katra ieguldījuma summa un tā izmantošanas kārtība uzņēmuma vajadzībām.

Grāmatvedība

Konts 80 "Akciju kapitāls" tika izveidots, lai atspoguļotuvisas uzņēmuma noliktavas fonda līdzekļu kustības un izveides darbības. Konts ir pasīvais, līdzsvars, līdzvērtīgs ekvivalents nozīmē faktisko kapitāla apjomu, tas tiek regulēts ar Krievijas Federācijas tiesību aktiem un organizācijas normatīvajiem dokumentiem. Ieraksti par pamatkapitālu tiek veidoti pēc tā izveidošanas un tās lieluma maiņas brīdī palielinājuma vai samazinājuma virzienā. Jebkurai uzņēmuma bilancē norādītās summas korekcijai ir jābūt saskaņotai ar visiem īpašniekiem un jāiekļauj konstitūcijas dokumentos. Analīze tiek veikta katram īpašniekam atsevišķi. Kā pirmais norīkojuma datums par čartera kapitālu tiek uzskaitīts grāmatvedības darījums: debets 75; Kredīts 80

Akciju kapitāls ar īpašumu, norīkošana

Iespējas palielināt izmēru

Pieaugot akciju fondam (statūtiem)uzņēmumu īpašnieki var izmantot dažādus aktīvus. Atkarībā no izmantotajiem līdzekļiem tiek veikts ieguldījums pamatkapitālā. Ieraksti tiek veikti šādi:

1. Debit 52, 51, 50, 55; Kredīts 80. Patiesā fonda līdzekļu palielināšana skaidrā naudā, kreditēts uz norēķinu, īpašā uzņēmuma valūtas kontā.

2. Debit 41, 10, 11; Kredīts 80. Apgrozāmie līdzekļi (materiāli, preces, izejvielas) tiek ieguldīti noliktavu fondā.

Uzkrājumi pamatkapitālam

Iespējams arī papildināt pamatkapitālu ar īpašumu, tiek apkopoti šādi:

1. Debit 01; Aizdevums 80. Pamatlīdzekļus iegulda likumā noteiktā fondā.

2. Debit 04; Kredīts 80. NMA tiek pieņemti kā ieguldījums pamatkapitālā.

Izmaiņas kapitāla palielināšanas virzienāuzņēmumus var ražot ar visu īpašnieku piekrišanu uz saemto peļņas līdzekļu rēķina, kas nav sadalīti starp dibinātājiem, bet tiek nosūtīti uz uzņēmuma pilnvaroto (rezerves) fondu: Dt 84; Кт 80. Tādā pašā veidā pieaugums var notikt no papildu kapitāla vai rezerves fonda aktīviem, kas atspoguļojas attiecīgajos norīkojumos un izmaiņās uzņēmuma sastāvdaļās (tiesību aktos).

Fonda samazināšana

Samazināt krājuma lielumukapitāls ir iespējams tikai ar visu īpašnieku līdzdalību. Šī posma motivācija ir uzņēmuma finansiālā un ekonomiskā situācija. Bet visbiežāk samazinājums rodas brīvprātīgas izstāšanās rezultātā no apstiprinātā vairāku vai viena īpašnieku dibinātāja sastāvā. Tajā pašā laikā pamatkapitāla summas izteikšana ne vienmēr tiek samazināta, bijušo īpašnieku ieguldīto līdzekļu daļa var tikt iztērēta no pamatdarbības. Ieraksti par čartera kapitālu, ja to samazina, iekļauj sekojošo:

 • Dt 80; Ct 01, 04. Pamatlīdzekļu atgriešana, NMA pieņemts kā ieguldījums likumā noteiktā fondā.
 • Dt 80; Кт 10, 41, 11. Materiālu, preču nodošana īpašniekam, kurš atstāja uzņēmuma dibinātāju struktūru.

Ar naudas vai bezskaidras naudas ieguldījumu palīdzībukompensācija var notikt no uzņēmuma kases vai norēķinu, ārvalstu valūtas kontos: Dt 80; Rm 50, 55, 51, 52. Lai izvairītos no negatīvām sekām atsaukšanu uzņēmuma aktīvos (apgrozāmā kapitāla, kas nav aktuāla, materiāls), īpašnieki var vienoties par atgriešanos ieviesto daļas likumā fonda naudas (skaidras naudas, nav naudas) nozīmē. Lai to izdarītu, tiek vērtēti saņemtie aktīvi, tiek aprēķināta atlikušā vērtība.

Atspoguļo izmaiņas

kontā 80 pamatkapitāla
Ar jebkuru pašu kapitāla apritiObligāts nosacījums ir dokumentārs pierādījums. Tas ietver visu dibinātāju (īpašnieku) sapulces protokolu, ko parakstījuši un apstiprinājuši tā dalībnieki. Pamatojoties uz to, tiek izdarīti grozījumi dibināšanas dokumentos. Šī procedūra ilgst ilgu laiku, prasa reģistrācijas ierakstu pielāgošanu, tāpēc 80. konta "Hartas kapitāls" kustības ir reti.

</ p>>
Lasīt vairāk: