/ / Ceļu nodoklis

Ceļu nodoklis

Mūsu ātrgaitas laikā cilvēkiem un precēm ir īpaša nozīme. Privātīpašumā tagad ir milzīgs transporta vienību skaits. Ar pilsoņiem, kuri ir reģistrējuši transportlīdzekļus, tiek iekasēts nodoklis - individuāls, obligāts un neatmaksājams maksājums likumā noteiktajā apmērā.

Transporta nodokļa noteikšana

Ceļu nodoklis ir paredzēts visa kopuma uzturēšanaiautomobiļu ceļu tīkls. Reglamentētās maksājumu transportlīdzekļu nodokļa ar Krievijas nodokļu kodeksa 28. nodaļā. Nodokļu iestāde post paziņojumu par nodokļa samaksu transportlīdzekļa īpašnieka reizi gadā. Kamēr transportlīdzeklis ir reģistrēts pārbaudes, īpašnieks maksā ikgadējo ceļa nodokli vai transportu. Nodokļu iestādēm saņemt informāciju par transportlīdzekli un tā īpašnieku no ceļu policijas. Attiecībā uz personām, noteikt termiņu nodokļa samaksu līdz katra gada 1. decembrī pēc termiņa beigām. Organizācijām jāmaksā periods ir noteikts līdz 5 februārim, pēc taksācijas perioda beigām.

Ceļu nodoklis (tas nozīmē, transports) - reģionālaisnodoklis, summa, kuras apmaksas nosacījumi, ziņošanas veidlapas, ir noteiktas valsts institūcijās, kuras tiek aicinātas izpildīt Konstitūciju un Krievijas Federācijas likumus. Krievijas Federācijas reăioni pārstāv reăionus, republikas, reăionus, autonomos reăionus, federālās nozīmes pilsētas, federācijas autonomos apgabalus. Transporta nodoklis ir nodokļa maksātāja reģistrācijas vietā.

Maskavas transporta nodoklis

Ceļu nodoklis Maskavā tiek ieturēts, pamatojoties uzKrievijas Federācijas nodokļu kodekss, 28. nodaļa un Maskavas likums Nr. 33, 2008. gada 9. jūlijs. Nodokļu maksātāji ir organizācijas Maskavā un personas, kas ir reģistrējušas transportlīdzekļus. Likums attiecas uz personām, kurām transportlīdzekļi tiek nodoti izmantošanai, pamatojoties uz pilnvaru. Nodokļu objekti ir reģistrēti transportlīdzekļi.

Nodokļu bāze

Nodokļu bāzi nosaka:

dzinēja jauda autotransportam ar zirgspēku;

strāvas reaktīvo dzinēju gaisa transports;

bruto tonnāža, kas nepieder ar pašpiedziņas ūdeni, reģistra tonnās

transportlīdzekļa vienības.

Nodokļu periodu nosaka uz vienu gadu.

Maskavas un Maskavas apgabala iedzīvotājiem tiek organizēta bezmaksas juridiska konsultācija.

Saskaņā ar Art.361 Nodokļu kodeksa, ceļu nodokļa likmes ir atkarīgas no motora jaudas. Nodokļu likmes reģionus regulē Krievijas Federācijas subjektu likumi. Jūs varat paši aprēķināt transporta nodokli, pamatojoties uz nodokļu likmes lielumu un dzinēja jaudu pēc formulas:

Paredzamā summa = nodokļu likmes x apjoms LS

Aprēķinot, jūs varat izmantot īpašu tiešsaistes kalkulatoru.

Pastāv informācija, ka 2012. gadā transporta nodokļa nodokļu likmes nepalielināsies.

Noteikta nodokļu maksātāju kategorija bauda nodokļu priekšrocības kā vienu no nodokļu politikas instrumentiem, vienlaikus īstenojot ekonomiskos un sociālos mērķus.

Ja reģistrācija vai noņemšana no transporta kontalīdzekļi rodas taksācijas periodā, tad nodoklis tiek aprēķināts, ņemot vērā koeficientu, kas skaita pilnu mēnešiem, kad transportlīdzeklis tika reģistrēts par taksācijas periodu, kas izteikts kalendārajiem mēnešiem.

Ceļu nodoklis interesē lielu daļu iedzīvotājuKrievija. Dokumentu reģistrēšanas gaitā var rasties liels skaits jautājumu starp transportlīdzekļu īpašniekiem. Pilnu informāciju par nodokļiem var iegūt, izmantojot konsultantu Plus sistēmu, īpašās tīmekļa vietnēs.

</ p>>
Lasīt vairāk: