/ / Obligātā apdrošināšana Krievijas Federācijā

Obligātā apdrošināšana Krievijas Federācijā

Obligātā apdrošināšana Krievijas Federācijā nosaka federālie likumi par īpašiem obligātās apdrošināšanas veidiem.

Atsevišķi federālie likumi noteiktiemobligātās apdrošināšanas veidi ietver noteikumus, kas nosaka apdrošināšanas priekšmetus; apdrošināšanas objekti; iespējamie apdrošināšanas gadījumi; minimālā maksājamās summas summa vai tā noteikšanas kārtība; apdrošināšanas prēmijas samaksas kārtība un termiņš; apdrošināšanas tarifa noteikšanas lielums, kārtība, struktūra; konkrēta apdrošināšanas līguma spēkā esamības termiņš; kontrole pār apdrošināšanas veikšanu; apdrošināšanas maksājumu summas noteikšanas kārtību; neatbilstības sekas vai saistību nepietiekama kvalitāte, ko veic atbildīgi apdrošināšanas jautājumi un citi noteikumi.

Obligātā apdrošināšana ir sadalīta tādos veidos kā apdrošināšanaapdrošinājuma ņēmēju konts (tas attiecas uz lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšanu, ēkām, dzelzceļa, gaisa, iekšējo ūdeņu, jūras un autotransporta pasažieru personisko apdrošināšanu); kā arī obligāto īpašumu un personas valsts apdrošināšanu.

Personiskā obligātā apdrošināšana objekti nosaka īpašuma intereses,kas saistītas ar nāvi, izdzīvošanu līdz noteiktam vecumam, citu dzīves notikumu, kas saistīti ar dzīves aizsardzību, sākumu (dzīvības apdrošināšana, obligātā apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem); radot kaitējumu iedzīvotāju dzīvībai (veselībai) vai viņu medicīnisko pakalpojumu sniegšanas procesam (apdrošināšana pret slimībām un nelaimes gadījumiem, medicīniskā apdrošināšana).

Īpašuma obligātā apdrošināšana iedala īpašuma interešu objektus,kas saistītas ar īpašuma valdīšanu, apglabāšanu un izmantošanu (īpašuma apdrošināšana); uzņēmējdarbības aktivitāšu ieviešana (uzņēmējdarbības risku apdrošināšana); pienākums kompensēt citu personu radīto kaitējumu (atbildības apdrošināšana).

Krievijas Federācijā nelikumīgu interešu aizsardzībavai aizliegts ar likumu, nav atļauts. Ja likums nenosaka pretējo, ir atļauts aizsargāt objektus, kas pieder dažāda veida īpašuma apdrošināšanai vai personiskajai apdrošināšanai. Šajā gadījumā apdrošināšanu sauc par apvienotu.

Krievijā juridisko personu interešu apdrošināšanu var veikt tikai apdrošinātāji, kuriem ir licence šim nolūkam.

Ir arī valsts obligātā apdrošināšana. Tas ir apdrošināšanas veidā caurbudžeta līdzekļi. Privātās valsts obligātā apdrošināšana izveidota Krievijas Federācijas policistiem, nodokļu amatpersonām, tiesnešiem, prokuroriem, iedzīvotāji izsaukts uz armijas militārās apmācības darbiniekiem, iekšējo militāro vienību (obligātā militārā apdrošināšanu).

Valsts īpašuma apdrošināšanaTas paredzēts iespējamiem īpašuma bojājumiem vai bojājumiem, kas saistīti ar izpildes vadību. Piemēram, kad šāda apdrošināšana izrādījās nepieciešama, tā varētu būt jebkura katastrofa, kas saistīta ar īpaši lielām katastrofām rūpniecisko avāriju dēļ (Černobiļas AES).

Apdrošināšanas atlīdzības valstijApdrošināšana tiek nodrošināta no valsts budžeta. Valsts kā visu finanšu tiesisko attiecību valsts subjekts valstī darbojas kā noteiktu kategoriju pilsoņu īpašuma un interešu apdrošinātājs.

Atšķirības tiesiskajās attiecībās ir obligātasapdrošināšana un valsts apdrošināšana ir tāda, ka pēdējā gadījumā valsts (vai tā pilnvarota organizācija) vienmēr darbosies kā viena no apdrošināšanas dalībniecēm, un maksājumi upuriem būs bez maksas (tas ir, no budžeta).

</ p>>
Lasīt vairāk: