/ / Grāmatvedības dokumenti

Grāmatvedības dokumenti

Visas ekonomiskās un finanšu darbības,kas notiek šajā vai tajā uzņēmumā, tiek atspoguļoti materiālajos objektos ar ierakstītu informāciju. Tie ir grāmatvedības dokumenti, bez kuriem nav iespējams uzskaitīt nekādu darbību. Tie ir galvenā saikne darījumu likumības kontroles sistēmā, preču un materiālo vērtību kustība, īpašuma saglabāšana, gatavie produkti un naudas apgrozība.

Savas apkopošanas savlaicīgums un pareizībatieši ietekmē grāmatvedības vispārējo kvalitāti. Dokumentu aprite grāmatvedībā ir dokumentu kustība no to sastādīšanas sākuma līdz pilnīgai izpildei. To reglamentē īpašs dokumentācijas sastādīšanas un pārsūtīšanas grafiks un tas ir atkarīgs no saimnieciskajā un finanšu darbībā saražoto neviendabīgo darījumu skaitam. Jo vairāk veikalos, parauglaukumos, produktu veidos uzņēmumā, jo lielāks būs dažādu dokumentu skaits.

Ir vairāki grāmatvedības dokumentiveidi: primārā (grāmatvedības), finanšu, norēķinu-monetārā, organizatoriskā-administratīvā, statistiskā. Dokumenti ar informāciju, kas tajā ierakstīti, nodrošina to uzkrāšanos, drošību, pārsūtīšanas iespēju, atkārtoti lietojamu izmantošanu. Viņi veic nepārtrauktas grāmatvedības funkcijas.

Visizplatītākie grāmatvedības dokumenti ir:

- paziņojumi, ienākošie un izejošie rīkojumi par naudas samaksu no kases biroja;

- maksājuma uzdevumi;

- preču pārbaudes, kontu un ienākumu rēķini;

- pilnvarojums, līgums;

- konti;

- Veiktie darbi un preču pieņemšana-pārsūtīšana;

- dokumentācija par materiālo vērtību izdošanu;

- rīkojumi, rīkojumi, revīzijas akti, paskaidrojošās un memorandu piezīmes, sanāksmju protokoli, dienesta vēstules, komisijas akti.

Visi no tiem ir atšķirīgi pēc būtības. Parakstot grāmatvedības dokumentus, katrs darbinieks uzņemas atbildību par dizainparauga pareizību, operācijas lietderību, tajā atspoguļotās informācijas ticamību.

Grāmatvedības dokumentus var iedalīt 3 grupās:

- ienākošie;

- izejošie;

- iekšējais.

Ienākošie ziņojumi tiek saņemti vienā dokumentu straumē unapstrādā īpašs darbinieks. Pēc tam, kad ir saņemti un pārbaudīti sagatavošanas un reģistrācijas pareizība (zīmogu un parakstu klātbūtne), tie tiek sakārtoti nereģistrētos un reģistrētos un nosūtīti attiecīgajām struktūrvienībām. Grāmatvedības dokumenti, kā likums, nav reģistrēti. Grāmatvedība saņem arī daudz datu no citām struktūrvienībām.

Informācijas nesēju tālāka apstrādeir sava specifika. Saņemtie dokumenti tiek nodoti darbiniekam, kuram ir noteikta attiecīgā darba vieta (materiālā vai finansiālā darbība, algu aprēķins un citi).

Darbinieks pārbauda pilnīgumu un pareizībureģistrēšana Primāro dokumentu, precizitāte uzpildes informāciju derīgumu darbības loģiskie saites starp rādītājiem. Pieņemtie dokumenti tiek sistematizēti hronoloģiskā secībā (pēc datuma) un izpildītajiem atmiņas loksnēm (piemiņas pasūtījumu) vai grāmatvedības uzskaitē.

Grāmatvedības uzkrāšanas dokumentu uzskaites veida kārtība ir noteikta grāmatvedības uzskaites instrukcijā.

Organizatoriskās un administratīvās informācijas reģistrācija tiek veikta saskaņā ar oficiālo dokumentu sastādīšanas noteikumiem.

Izsūtīto datu pārbaude un nosūtīšana notiek vispārējā plūsmā caur sekretāru vai biroju.

Nosūtot čeku pareizību dokumenta (pieejamība datumu, zīmogi, paraksti, visas lapas, pareizs saņēmēja).

</ p>>
Lasīt vairāk: